Bảng Giá

Đơn Giá Gửi Hàng

Siêu Rẻ

50 - 100 / Kg

 • Free Tư Vấn 24/7
 • Free Tra Cứu Vận Đơn
 • Giảm 20% Phí Vào Cuối Tuần
 • Hỗ Trợ Đóng Gói Hàng
 • Hỗ Trợ Nhận Hàng Tận Nơi
 • Gửi Hàng Khó Vận Chuyển

Siêu Tốc

150 - 180 / Kg

 • Free Tư Vấn 24/7
 • Free Tra Cứu Vận Đơn
 • Giảm 20% Phí Vào Cuối Tuần
 • Hỗ Trợ Đóng Gói Hàng
 • Hỗ Trợ Nhận Hàng Tận Nơi
 • Gửi Hàng Khó Vận Chuyển
Advanced

Trọn Gói

Từ 200 / Kg

 • Free Tư Vấn 24/7
 • Free Tra Cứu Vận Đơn
 • Giảm 20% Phí Vào Cuối Tuần
 • Hỗ Trợ Đóng Gói Hàng
 • Hỗ Trợ Nhận Hàng Tận Nơi
 • Gửi Hàng Khó Vận Chuyển


Nhận xét